Τέσσερα στάδια καρδιακής ανεπάρκειας

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια καρδιακή κατάσταση στην οποία η καρδιά δεν μπορεί να αντλήσει αρκετό αίμα για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σώματος. Είναι μια προοδευτική διαταραχή που προκαλείται από αθροιστική βλάβη της καρδιάς από διάφορους τύπους καρδιαγγειακών παθήσεων. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία και το Αμερικανικό Κολέγιο Καρδιολογίας ανέπτυξαν ένα σύστημα σταδιοποίησης το 2001 για καρδιακή ανεπάρκεια για την παροχή πιο αποτελεσματικής και κατευθυνόμενης πρόληψης και θεραπείας. Το σύστημα σταδιοποίησης συμπληρώνει το λειτουργικό σύστημα ταξινόμησης της Νέας Υόρκης (NYHA).

Στάδιο Α

Το πρώτο στάδιο της καρδιακής ανεπάρκειας περιλαμβάνει άτομα με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας χωρίς διαγνωστική καρδιακή ανεπάρκεια ή δομική διαταραχή της καρδιάς. Τα υψηλού κινδύνου άτομα έχουν οικογενειακό ιστορικό καρδιακών προβλημάτων, υψηλής αρτηριακής πίεσης και διαβήτη, καπνού, κατάχρησης φαρμάκων ή αλκοόλ ή έχουν διάγνωση στεφανιαίας νόσου. Η πρόληψη της καρδιακής ανεπάρκειας είναι το επίκεντρο της θεραπείας σε αυτό το στάδιο. Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως η αυξημένη σωματική δραστηριότητα, η διακοπή του καπνίσματος, η υγιεινή διατροφή και τα φάρμακα για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της εξέλιξης σε περαιτέρω στάδια της καρδιακής ανεπάρκειας. Σύμφωνα με τη λειτουργική ταξινόμηση του NYHA, τα άτομα σε αυτό το στάδιο δεν έχουν περιορισμό της σωματικής δραστηριότητας.

Στάδιο Β

Τα άτομα που διαγιγνώσκονται με καρδιακή ανεπάρκεια αλλά δεν παρουσιάζουν συμπτώματα είναι οι υποψήφιοι του σταδίου Β. Δομικές διαταραχές της καρδιάς σε αυτό το στάδιο περιλαμβάνουν μια προηγούμενη καρδιακή προσβολή, δυσλειτουργία στην αριστερή κοιλία, καρδιακή ίνωση ή βαλβιδική καρδιακή νόσο. Τα φάρμακα γενικά συνταγογραφούνται σε αυτό το στάδιο μαζί με τη στενή παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης. Τα κοινά φάρμακα περιλαμβάνουν αναστολείς ΜΕΑ και β-αναστολείς. Το σύστημα ταξινόμησης NYHA παρουσιάζει ένα μικρό περιορισμό στη σωματική δραστηριότητα που οδηγεί σε κόπωση ή καρδιακή παλλινδρόμηση για άτομα σε αυτό το στάδιο.

Στάδιο Γ

Δομικές διαταραχές και συμπτώματα της καρδιάς εμφανίζονται στο τρίτο στάδιο της καρδιακής ανεπάρκειας καθώς και στην εξασθένιση της σωματικής δραστηριότητας. Τα φάρμακα συνεχίζονται με την πιθανή προσθήκη διουρητικών ή ανταγωνιστών αλδοστερόνης, ανάλογα με τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων. Η ταχεία εμφάνιση κόπωσης και δυσκολίας στην αναπνοή είναι κοινές με ελάχιστες ποσότητες σωματικής δραστηριότητας. Συνιστάται να μην καταναλώνετε αλκοόλ, να περιορίζετε την πρόσληψη αλατιού και να ακολουθείτε αυστηρές οδηγίες για τη σωματική άσκηση.

Στάδιο Δ

Το τελευταίο στάδιο της καρδιακής ανεπάρκειας συχνά αναφέρεται ως καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Παρά τις θεραπείες φαρμάκων και τρόπου ζωής, οι υποψήφιοι στο στάδιο D πρέπει να εξετάσουν ιατρική περίθαλψη στο τέλος της ζωής ή δραστικές χειρουργικές επεμβάσεις, όπως μεταμόσχευση καρδιάς ή τοποθέτηση κοιλιακών συσκευών. Η φυσική δραστηριότητα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς δυσφορία, σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης NYHA. Τα ηλικιωμένα άτομα με πολλές συννοσηρότητες αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των ατόμων σε αυτό το στάδιο και έτσι δεν είναι καλοί υποψήφιοι για χειρουργικές παρεμβάσεις.